Home

Orthodontistenpraktijk Marion van Agen

Wat is orthodontie?

Orthodontie is het specialisme dat zich bezig houdt met de studie, begeleiding en behandeling van de groei van de kaken en de ontwikkeling van het gebit. Het doel van orthodontie(gebits- regulatie) is het verkrijgen van een goed functionerend gebit, dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is.

Voor wie?

In principe kan een orthodontische behandeling op elke leeftijd worden gedaan. Wel moeten de conditie en het onderhoud van het gebit goed zijn.

Wanneer een beugel?

Tijdens een eerste consult wordt vastgelegd of je een beugel nodig hebt en wanneer het beste tijdstip voor behandeling is.

De orthodontisten

Naast Marion van Agen is ook werkzaam als orthodontist Mw S. ter Rahe.

Opening praktijk na Corona sluiting

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Wij zullen beperkt weer open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Wij gaan vanaf nu weer afspraken inplannen. Daarvoor nemen wij contact op met u.
Belt u dus niet zelf met de praktijk de komende 2 weken, maar wacht even af.
Heeft u een afspraak en wijzigt er iets in uw gezondheid en kunt u één van de volgende vragen met “ja” beantwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
* Heeft u corona?
* Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
* Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
* Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38,0 graden C)
* Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
* Bent u in thuisisolatie?
* Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wij zullen ook telefonisch weer volgens de normale beltijden bereikbaar zijn vanaf 28 april. Mochten er echter vragen zijn die ook via de mail gesteld kunnen worden, dan heeft dat onze voorkeur.  info@mvanagenorthodontist.nl

Kijk voor uitgebreide informatie op: https://www.allesoverhetgebit.nl

 

Waardeer ons

Wij doen het uiterste om u naar tevredenheid te behandelen.
Geef ons een waardering op Zorgkaart Nederland

Geef uw waardering