Infomedics

U ontvangt de nota van Infomedics!

Waarom ontvang ik een nota van Infomedics?
Wij houden ons graag uitsluitend bezig met mondzorg op maat. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Infomedics.

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een nota van Infomedics en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd.

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Infomedics. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Infomedics. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaling van uw nota
U kunt de nota van Infomedics op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.infomedics.nl

Alles online snel en gemakkelijk regelen
Op www.infomedics.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de nota inzien, de status van uw nota controleren en een adreswijziging doorvoeren.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota?
Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de website. U kunt ook contact opnemen met het Contact Center van Infomedics.

Bent u op zoek naar ons adres, de vacatures? Of hebben de veelgestelde vragen niet geleid tot een antwoord waar u iets mee kunt? Neem contact met ons op!

Onze servicedesk is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. 036 – 20 31 900

Let op: in verband met preventieve maatregelen rondom het coronavirus is het moeilijker ons telefonisch te bereiken. 

Privacy
Omdat wij de privacy van zorgconsumenten erg belangrijk vinden, hebben wij in het privacy statement uitgebreid omschreven welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen, welke gegevens Infomedics met welke doelstellingen verwerkt, van wie Infomedics gegevens ontvangt en aan wie Infomedics gegevens verstrekt. Daarnaast leest u hoe lang gegevens worden bewaard en hoe die gegevens worden beveiligd, wat uw rechten zijn en hoe klachten ten aanzien van privacygerelateerde zaken bij Infomedics kunnen worden ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Hieronder vindt u de betalingsvoorwaarden van een nota van Infomedics.

Waarom ontvang ik een nota van Infomedics?
Uw zorgaanbieder geeft u graag alle aandacht. Daarom heeft uw zorgaanbieder de verwerking van de nota’s aan ons overgedragen. De nota van uw behandeling(en) en/of ontvangen zorgmiddelen ontvangt u dan ook van ‘Infomedics’.

Uw zorgaanbieder kan zich volledig concentreren op het uitoefenen van zijn/haar medische vak, doordat Infomedics de verwerking van de nota’s goed regelt.

Conform artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek heeft uw zorgaanbieder de (para)medische vorderingen, waaronder deze, overgedragen aan Infomedics B.V. Hierdoor is Infomedics bij uitsluiting bevoegd deze nota te incasseren.

In de meeste gevallen zullen wij de nota eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Wordt/worden uw behandeling(en) en/of ontvangen zorgmiddelen volledig door uw zorgverzekeraar vergoed, dan ontvangt u geen nota van Infomedics. Indien uw zorgverzekeraar de nota niet of gedeeltelijk vergoedt, dan ontvangt u een nota van Infomedics. Op de nota staat duidelijk aangegeven of uw zorgverzekeraar een gedeelte van de nota heeft vergoed.

Controleer zelf of de vergoeding van uw zorgverzekeraar correct is of dat u de nota zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ontvangt u een nota van Infomedics? Dan gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden Infomedics
Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen voor de zorg die u heeft gehad in opdracht van uw zorgaanbieder. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn uw zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Voor meer informatie ga naar de website www.infomedics.nl